Centres i grups .. 18€ x perso/dia

El mínim del  lloguer  de la casa per grups es.

Estiu, juliol-agost, 60 persones (10-15 dies).

Hivern, mínim 50 persones o bé 450€ per dia.


Llum es cobra apart, el KW consumits que marca el contador, si es passa del consum gratuït:

Hivern.. 80KW per dia, a 1 € per KW.

Estiu 100 KW per dia,  a 1 € per KW.

Grups de 9-13 dies, fins a 1000KW .. 0€, la diferència a1€/KW

Informacions diverses.

1.- El preu del lloguer NO inclou la pensió, ni la neteja de la casa. S’enten que el grup es fa la pensió i es fa RESPONSABLE de la NETEJA. El grup ha de pagar a part el  que gasti de llum i telèfon (si  s’exedeix el consum estipulat).
La casa ofereix gratuïtament el consum de llum fins a 80KW per dia ( a l’estiu). Fora de l’estiu 50KW per dia.
Cal portat LLENÇOL de sota i COIXINERA ( és mes higiènic) PROPÀ 100€/dia.


2.- El  director i monitors del torn es fa responsables de tot el que pot esdevenir per l’ús de la piscina. A l’hora del bany, DOS monitors (com a mínim) hauran d’estar de vigilància, cal passar per la dutxa abans de banyar-se.

3.- El grup que vol la casa, ha de donar una quantitat en diposit, 450€, en el moment de fer la reserva, indicant el nom del GRUP, al nº de compte: CASA DE COLÒNIES SANT MARIA MEIA. IBAN: ES80-2100-0012-2001-0194-1550. Si la casa està NETA i  ENDREÇADA al marxar, es tornaran el  450€ del  diposit. La BROSSA es llença als contenidors on hi  ha la bascula Municipal. Tenir els diversos espais de la casa nets i endreçats, i  buidar les papereres.

A L'HIVERN HI HA CALEFACCIÓ - Preu 100€/dia.


  Tarifes 2024 en PDF
Administrador : Mn. Jordi Profitós i Freixanet.
Santa Maria de Meià, a 1 gener 2022
 
Administració: Jordi Profitos. C/ Ramon i Cajal 5 Balaguer (Lleida)
Tel: 973-44.53.42 / mòbil: 656-54.68.97 / Email [email protected]
mòbil Mª Jesús: 676-78.15.45