• 1 monitor cada 15/18 nens/es de Ed. Infantil.
• 1 monitor cada 20/25 nens/es de Primària.
• Direcció i coordinació de l’estada.
• Tallers, activitas lúdiques i jocs de nit.
• Centre d'interès al llarg de les colònies.
• Assegurança de responsabilitat civil.
• Vehicle de suport.
• Ambientacions teatrals del centre d'interès.
• Atenció a la infància amb prespectiva de gènere.
• Atenció a la infància amb activitats de proximitat i ubicades a l’entorn natural local.
• Pressupostos i confecció del programa de l’estada personalitzat.
• Gas 15€/dia.
• Una bestreta d'un 10% de l'import final de la factura.